Banner PWAS

A+ A A-

Afspraken en praktische zaken

 

a.   Telefoon

Aangezien niet alle dagen iemand extra op school aanwezig zal zijn om de telefoon aan te nemen, willen wij uw medewerking vragen voor het volgende:

  • Als uw kind ziek is: dit graag melden tussen 8.15 en 8.30 uur of het antwoordapparaat inspreken, dit wordt door ons een aantal keren per dag afgeluisterd.
  • Om de kinderen en het personeel niet te vaak te storen, graag alleen bij dringende zaken onder schooltijd bellen. Hiervoor hebben wij een speciaal mobiel nummer 06-24219482.
  • Mocht u de interimdirecteur, dhr. H. Koerhuis, graag willen spreken, probeert u dit dan op de dagen dat hij op school is. Dit zal op de maandag, dinsdag en woensdag zijn. (afgezien van een afspraak buiten de deur….)
b.   Dokter/tandarts/orthodontist

Wilt u de afspraken met bovenstaande instanties zoveel mogelijk buiten schooltijd maken? Dit voorkomt dat de kinderen teveel lessen missen en daardoor misschien een achterstand oplopen. Ook voor het plannen van groepsactiviteiten is dit zeer lastig. Als het echt niet anders kan, vragen we u dit te melden bij de directeur of per mail: info-at-pwas.nl.

  1. c.OuderContactSpreekUur

Vier maal per jaar houden wij het zgn. OuderContactSpreekUur (OCSU). De spreekuren duren 10 of 20 minuten per leerling, u kunt dat zelf aangeven. Wij stellen het erg afspraken-2op prijs dat u zo veel mogelijk probeert om daar beiden bij aanwezig te zijn. U, als ouder, wordt in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor een gesprek op een van deze avonden, wanneer u over uw kind wilt praten of met andere vragen of opmerkingen zit. Voor de spreekuren kunt u, na een oproep via ons Infoblad, intekenen per mail naar info-at-pwas.nl. Het kan ook zijn dat u door de leerkracht wordt uitgenodigd, omdat zij graag het een en ander met u wil bespreken. Ons streven is om met elk(e) ouder/ouderpaar minimaal 1 keer per schooljaar contact te hebben. We hopen dat deze systematiek zal leiden tot een effectief en gestructureerd overleg tussen u als ouders en ons als school. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om een vraag aan de leerkracht te stellen en bij urgente zaken contact met ons op te nemen. We verzoeken u echter wel om de gesprekken over uw kind zoveel mogelijk via het “spreekuur” te laten verlopen.


De data van de OCSU’s voor het schooljaar 2014-2015 zijn:
voor de actuele data van het OCSU verwijzen we graag naar het activiteitenrooster

d. Interne Begeleiding (IB)

De verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg ligt bij de intern begeleider (IB-er) juf van der Kolk. De organisatie, de uitvoering ervan, leerling-besprekingen, toetsing, overleg met collega’s en instanties, e.d. worden door haar gecoördineerd.

Zij is op de dinsdag aanwezig en een enkele keer op woensdag

e. Schooltijden

 

Maandag

8.30 uur - 12.00 uur

 

13.15 uur - 15.15 uur

Dinsdag

8.30 uur - 12.00 uur

 

13.15 uur - 15.15 uur

Woensdag

8.30 uur - 12.15 uur

Donderdag

8.30 uur - 12.00 uur

 

13.15 uur - 15.15 uur

Vrijdag

8.30 uur - 12.00 uur

 

13.15 uur - 15.15 uur

 

 

 

 afspraken-1

 

 

 

 

 

Pauze van 10.15-10.30 uur

 

 

 

 

 

f. Vrijwilligers

De grootste groep medewerkers van onze school bestaat uit heel veel ouders en verzorgers die soms enkele, maar meestal heel veel uren in, om, op, rond of voor de school in touw zijn. De inzet van deze mensen is voor het team en vooral voor de kinderen onmisbaar! Via het blad helpende Handen kan een ieder zich opgeven. Daarnaast roepen we soms extra hulp op via het Infoblad.

g. Bewegingsonderwijs.

gym: op dinsdagmorgen hebben de groepen 3 t/m 8 gym in de gymzaal, groep 3/4 ook op donderdagmiddag en groep 5t/m8 op vrijdagmiddag.

Wilt u zorgen dat uw kind dan schone gymkleding bij zich heeft??

h.   Luizenzakken

Alle jassen moeten worden opgehangen in een luizenzak. Ouders kunnen deze zelf maken of aanschaffen op school voor € 2,50.